Добави обява

Условия и разпоредби

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Последна актуализация 09 ноември 2022 г

РЕЗЮМЕ

1. Споразумение за условия

Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение между потребителя, лично или от името на юридическо лице („ вие “) и Anuntare („", "", ""ти""), във връзка с достъпа и използването на уебсайта https://obyavibg.com и всяка друга свързана, свързана или по друг начин свързана мултимедийна форма, мултимедиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение (наричани заедно "Уебсайтът"). Сайтът предоставя онлайн пазар за следните стоки, продукти и/или услуги: Работно оборудване, Животни, Двигатели, Домакински уреди, Колекционерски предмети, Музикални инструменти, Електроника, Мебели, Дом и градина, Недвижими имоти („Пазарни предложения“) В помощ направи Сайта безопасна и сигурна среда за купуване и продажба на Предложения на пазара, всички потребители са длъжни да се съгласят и спазват тези Условия за ползване. Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта и/или Предложенията на пазара, вие сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване.АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И/ИЛИ ПАЗАРНИТЕ ОФЕРТИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО И ВИЕ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО.

 

Допълнителни правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени чрез препратка тук. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и се отказваме от всяко право да получаваме конкретно известие за всяка такава промяна. Не забравяйте да проверявате приложимите Условия всеки път, когато използвате нашия сайт, за да разберете кои Условия са приложими. Вие ще бъдете обект на и ще се считате за информирани и приети промени в ревизираните Условия за ползване, ако продължите да използвате сайта след датата на публикуване на тези ревизирани Условия за ползване.

 

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от физически или юридически лица в юрисдикции или държави, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или би ни подложило на изискване за регистрация в тази юрисдикция или държава. Съответно лицата, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

 

Сайтът е предназначен за потребители, навършили 18 години. Лица под 18-годишна възраст не могат да използват или да се регистрират на сайта или да използват оферти на Marketplace.


2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е посочено друго, Сайтът и Предложенията на пазара са наша собственост и целият изходен код, бази данни, функции, софтуер, дизайн на уебсайт, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани заедно „Съдържанието“) и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Търговски марки“) са собственост или се контролират от нас или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право, авторските права и търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати. , международните закони за авторското право и международните конвенции. Съдържанието и търговските марки се предоставят на сайта „КАКТО Е“ само за ваша лична информация и употреба.

 

При условие, че имате право да използвате сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на сайта и за изтегляне или отпечатване на едно копие от която и да е част от съдържанието, до което надлежно сте получили достъп, единствено за ваша лична, нетърговска употреба . използване. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в сайта, съдържанието и търговските марки.


3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗЯВЛЕНИЯ

Като използвате Сайта или Предложенията на пазара, вие заявявате и гарантирате, че: ( 1 ) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; ( 2 ) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Условия за ползване; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; ( 5 ) няма да осъществявате достъп до Предложенията на сайта или пазара чрез автоматизирани или нечовешки средства, роботи, скриптове или по друг начин; (6) няма да използвате сайта за незаконни или неразрешени цели; и (7) използването на Сайта или Предложенията на пазара няма да наруши приложим закон или наредба.

 

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, остаряла или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем каквото и да е текущо или бъдещо използване на сайта (или част от него).

 

Нямате право да използвате сайта или Пазарните предложения за незаконни или неоторизирани цели или да нарушавате закон при използването на Пазарните предложения. Неразрешените пазарни предложения включват: токсични вещества от всякакъв вид; незаконни наркотици или други незаконни продукти; Алкохолни напитки; хазарт; и порнографско или графично съдържание, изображения или други продукти за възрастни. Публикуването на какъвто и да е неразрешен продукт или съдържание може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт и доживотна забрана за използване на сайта.

 

Ние сме доставчик на услуги и не правим никакви изявления относно безопасността, ефективността, пригодността, точността, наличността, цената, рейтинга, рецензиите или законността на каквато и да е информация, съдържаща се на Сайта или на оферти на пазара, показвани или предлагани чрез Сайта. вие се съгласявате, че съдържанието на уебсайта не съдържа или представлява изявления, на които трябва да се разчита разумно, и се съгласявате да ни предпазите от всякакви грешки, пропуски или погрешни твърдения, съдържащи се в съдържанието на уебсайта. Ние не одобряваме и не препоръчваме никакви оферти на пазара и сайтът се предоставя само за информационни и рекламни цели.


4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Може да се наложи да се регистрирате на сайта, за да получите достъп до офертите на Marketplace. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Ние си запазваме правото да премахваме, възстановяваме или променяме избрано потребителско име, ако преценим, по наше собствено усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, неприлично или неприемливо.


5. ПАЗАРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Полагаме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на офертите на Marketplace, налични на сайта. Ние обаче не гарантираме, че цветовете, функциите, спецификациите и детайлите на предложенията на Marketplace са точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки, а електронните дисплеи може да не отразяват точно действителните цветове и детайли на продуктите. Всички оферти на пазара зависят от наличността и не можем да гарантираме, че офертите на пазара ще бъдат налични. Някои оферти на пазара може да са достъпни изключително онлайн чрез сайта. Такива пазарни оферти може да имат ограничени количества и могат да бъдат върнати или заменени само в съответствие с нашата Политика за връщане.

 

Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата оферти на Marketplace, предлагани или налични на сайта. Всички описания или цени на Офертите на Marketplace подлежат на промяна по всяко време без предизвестие по наша преценка. Ние си запазваме правото да прекратим която и да е оферта на Marketplace по всяко време и по каквато и да е причина. Ние не гарантираме, че качеството на която и да е пазарна оферта, която закупите, ще отговаря на вашите очаквания или че грешките на сайта ще бъдат коригирани.


6. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ

Приемаме следните форми на плащане:

 

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за акаунта и покупката за всички покупки на Оферти на Marketplace, направени през Сайта. Вие също така се съгласявате да актуализирате незабавно вашия акаунт и информация за плащане, включително вашия имейл адрес, метод на плащане и дата на изтичане на платежната карта, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо. Данък върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, както сметнем за необходимо. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания трябва да бъдат направени __________.

 

Вие се съгласявате да плащате всички данъци по текущите цени за вашите покупки и всички приложими такси за доставка и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за тези суми в момента, в който направите поръчката си. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в цените, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

 

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена през сайта. Можем по наше усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или със същия клиентски акаунт, същия метод на плащане и/или поръчки, използващи същия адрес за фактуриране или доставка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглеждат направени от дистрибутори, дистрибутори или дистрибутори.


7. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Сайта за каквато и да е цел, различна от тази, за която ние предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквато и да е търговска дейност, освен ако е изрично одобрено или одобрено от САЩ.

 

Като потребител на сайта вие се съгласявате да не: систематично извличате данни или друго съдържание от сайта, за да създадете или компилирате, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без нашето писмено съгласие. Мамят, мамят или подвеждат нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли. Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Сайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Сайта и/или съдържащото се в него Съдържание. Според нас, унищожи, опетни или по друг начин навреди на нас и/или сайта. Използвайте всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице. Злоупотребявайте с нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение. Използвайте сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби. Участвайте в неоторизирано рамкиране или свързване към сайта. Качвайте или предавайте (или опитвайте да качвате или предавате) вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерно използване на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на вашето непрекъснато използване и удоволствие от сайта. на Сайта от която и да е страна или променя, засяга, прекъсва, модифицира или се намесва в използването, функциите, функциите, работата или поддръжката на Предложенията на Marketplace. Участвайте във всякакво автоматизирано използване на Системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Премахнете всякакви бележки за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание. Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител. Качвайте или предавайте (или се опитвайте да качвате или предавате) всякакъв материал, който действа като пасивен или активен механизъм за предаване или събиране на информация, включително без ограничение Clear Graphic Interchange Formats („gifs“), 1 × 1 пиксел, уеб грешки, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани "шпионски софтуер" или "пасивни комбайни" или "pcms"). Да се ​​намесвате, прекъсвате или създавате неоправдана тежест върху Сайта или мрежите или услугите, свързани със Сайта. Тормозят, дразнят, сплашват или заплашват някой от нашите служители или агенти, участващи в предоставянето на която и да е част от офертите на Marketplace. Да се ​​опитвате да заобиколите всички мерки на Сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Сайта или която и да е част от Сайта. Копирайте или адаптирайте всеки софтуер на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код. Освен както е разрешено от приложимото законодателство, дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на всеки софтуер, който съдържа или по какъвто и да е начин е част от сайта. Освен ако това може да е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всяка автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн плейър, който осъществява достъп до сайта или използва или изпълнява скрипт или друг неоторизиран софтуер. Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки на сайта. Да не използвате неупълномощено Предложенията на Marketplace, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси по електронен или друг начин, с цел изпращане на нежелани имейли или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или с фалшиви претенции. Използвайте Офертите на пазара като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Сайта и/или Съдържанието за всяка дейност, генерираща приходи, или търговско предприятие.


8. ПОМЕЩЕНИЯ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Сайтът може да ви покани да обсъждате, допринасяте или участвате в блогове, онлайн форуми и други функции и може да ви предостави възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или предавате съдържание и материали до нас или сайта, включително, но не само, текст, писане, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали (наричани заедно „Изпращания“). Приносът може да се разглежда от други потребители на сайта и предложенията на пазара и чрез уебсайтове на трети страни. Съответно, всички Потребителски приноси могат да бъдат третирани като неповерителни и несобствени.Когато създавате или предоставяте какъвто и да е принос, вие заявявате и гарантирате, че: Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или правене и достъп, изтегляне или копиране на вашите Приноси не нарушава или нарушава правата на собственост, включително, но не само авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или моралните права на която и да е трета страна. Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, споразумения, издания и разрешения да използвате и упълномощавате нас, сайта и другите потребители на сайта да използват вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от сайта и тези условия за използване . Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение от всяко отделно идентифицирано лице във вашите Приноси. да използвате името или образа на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да разрешите включването и използването на вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден на сайта и в тези условия. полезен. Вашите подавания не са неверни, неточни или подвеждащи. Вашите приноси не са непоискани или неразрешени реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане. Вашите изпратени материали не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин нежелателни (както е определено от нас). Вашите приноси не осмиват, подиграват, омаловажават, сплашват или злоупотребяват с никого. Вашите приноси не се използват за тормоз или заплахи (в правния смисъл на тези условия) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или група хора. Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило. Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна. Изпратените от вас материали не нарушават приложимите закони за детска порнография или по друг начин са предназначени да защитят здравето или благосъстоянието на непълнолетни. Вашите приноси не включват обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания. Вашите приноси по друг начин не нарушават и не водят до материал, който нарушава която и да е разпоредба на тези Условия за ползване или приложим закон или наредба. Всяко използване на Сайта или Предложенията на Пазара в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Условия за ползване и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права да използвате Предложенията на Сайта и Пазара.


9. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Като публикувате вашите приноси навсякъде на сайта или като направите приносите достъпни на сайта, като свържете своя акаунт на сайта с който и да е от вашите акаунти в социалните мрежи, вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате правото да ни предоставите неограничено право и лиценз , неограничен, неотменим, вечен, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден, напълно платен, световен и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродаване, публикуване, предаване, преименуване, съхраняване, архивиране, кеширане , публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, предаване, извличане (изцяло или частично) и разпространение на такива Приноси (включително без ограничение вашето изображение и глас) за всякакви търговски, рекламни или други цели,и за изготвяне на производни произведения на или за включване в други произведения на такива Приноси и за предоставяне и упълномощаване на сублицензополучатели за горепосоченото Използването и разпространението може да бъде във всеки медиен формат и чрез всеки медиен канал.

 

Този лиценз се прилага във всякаква форма, среда или технология, познати сега или разработени по-нататък, и включва използването от наша страна на името, името на компанията и името на франчайза, както е приложимо, и всички търговски марки, марки за услуги, търговско име, лого и лични и търговски. изображения, предоставени от потребителя. Вие се отказвате от всички морални права във вашите Приноси и гарантирате, че моралните права не са били заявени по друг начин във вашите Приноси.

 

Ние не препродаваме никаква собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всички ваши приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с вашите приноси. Ние не носим отговорност за каквото и да е изявление или представителство във вашите приноси, предоставени от вас където и да е на сайта. Вие носите цялата отговорност за вашия принос към сайта и изрично се съгласявате да ни предпазите от отговорност и да се въздържате от каквито и да е правни действия срещу нас във връзка с това. към Вашите приноси

 

Ние имаме правото, по наше единствено и абсолютно усмотрение, (1) да редактираме, скрием или по друг начин да модифицираме всички Изпратени материали; (2) прекласифицира всички Приноси, за да ги постави на по-подходящи места на Сайта; и (3) предварително изберете или премахнете всички Изпратени материали по всяко време и по каквато и да е причина без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме вашите приноси.


10. ПРЕГЛЕД НА НАСОКИ

Възможно е да предоставим зони на Сайта, където да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да отговаряте на следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/юридиката, за която се рецензира; (2) Вашите отзиви не трябва да съдържат обидни ругатни или оскърбителен, расистки, обиден или омразен език; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки, основани на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконни дейности; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения;

 

Можем да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наша преценка. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме рецензиите или да премахваме рецензии, дори ако някой намери рецензиите за неприемливи или неточни. Рецензиите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите възгледи или тези на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да било ревизии или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от каквито и да е ревизии. Публикувайки рецензия, вие ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и сублицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване във всякакъв носител, показване, изпълнение и /или да разпространявате цялото съдържание, свързано с рецензии.


11. ЛИЦЕНЗ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Използвайте лиценза

 

Ако осъществите достъп до предложенията на Marketplace чрез мобилно приложение, ние ви даваме отменимо, неизключително, непрехвърляемо, ограничено право да инсталирате и използвате мобилното приложение на безжични електронни устройства, притежавани или контролирани от вас, и да осъществявате достъп и да използвате приложението . мобилно на такива устройства стриктно в съответствие с правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в тези Условия за ползване. Вие не трябва: (1) освен както е разрешено от приложимото законодателство, да декомпилирате, извършвате обратно инженерство, разглобявате, опитвате да създадете изходен код или да дешифрирате Приложението; (2) да правите модификации, адаптации, подобрения, подобрения, преводи или производни произведения на Приложението; (3) да нарушавате закон, приложимо правило или наредба във връзка с вашия достъп до или използване на Приложението; (4) да премахвате, променяте или закривате всякакви бележки за собственост (включително всякакви бележки за авторски права или търговски марки), публикувани от нас или от лицензодателите на приложението; (5) да използвате Приложението за всякакъв бизнес, генериращ приходи, търговско предприятие или друга цел, за която не е проектирано или предназначено; (6) направи Приложението достъпно в мрежа или друга среда, която позволява достъп или използване от множество устройства или потребители едновременно; (7) използвате Приложението, за да създадете продукт, услуга или софтуер, който е, пряко или непряко, да се конкурират с или да заменят по какъвто и да е начин (8) да използват Приложението за изпращане на автоматизирани запитвания до който и да е уебсайт или за изпращане на непоискани търговски имейли; или (9) да използвате каквато и да е частна информация или някой от нашите интерфейси или друга интелектуална собственост при проектирането, разработването, производството, лицензирането,

 

Apple и Android устройства

 

и вие потвърждавате, че всеки дистрибутор на приложения няма задължение да предоставя услуги за поддръжка и поддръжка във връзка с мобилното приложение; (3) ако мобилното приложение не отговаря на която и да е приложима гаранция, можете да уведомите съответния дистрибутор на приложения и дистрибутора на приложения, при спазване на своите условия и политики, може да възстанови покупната цена, ако има такава, платена за Мобилното приложение и, до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Дистрибуторът на Приложението няма да има други гаранционни задължения по отношение на Мобилното приложение; (4) заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като страна, „поддържаща тероризма“; (5) трябва да спазвате всички приложими условия на договора с трети страни, когато използвате Мобилното приложение, например, ако имате VoIP приложение, не трябва да нарушавате споразумението си за услуга за безжични данни, когато използвате Мобилното приложение; и (6) вие потвърждавате и се съгласявате, че Дистрибуторите на приложения са трети страни бенефициенти на правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, и че всеки Дистрибутор на приложения ще има правото (и ще се счита, че Вие сте приели правото) да наложат правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, срещу вас като трета страна бенефициент. (5) трябва да спазвате всички приложими условия на договора с трети страни, когато използвате мобилно приложение, напр. ако имате VoIP приложение, не трябва да нарушавате споразумението си за услуга за безжични данни, когато използвате мобилното приложение; и (6) вие потвърждавате и се съгласявате, че Дистрибуторите на приложения са трети страни бенефициенти на правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, и че всеки Дистрибутор на приложения ще има правото (и ще се счита, че Вие сте приели правото) да наложат правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, срещу вас като трета страна бенефициент. (5) трябва да спазвате всички приложими условия на договора с трети страни, когато използвате мобилно приложение, например, ако имате VoIP приложение, не трябва да нарушавате споразумението за услуга за безжични данни, когато използвате мобилното приложение; и (6) вие потвърждавате и се съгласявате, че Дистрибуторите на приложения са трети страни бенефициенти на правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, и че всеки Дистрибутор на приложения ще има правото (и ще се счита, че Вие са приели правото) да налагат правилата и условията на този лиценз за мобилно приложение, съдържащи се в настоящите Условия за ползване, срещу вас като трета страна бенефициент. така че да не се налага да нарушавате тяхното споразумение за услуга за безжични данни, когато използвате мобилното приложение;


12. СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Като част от функционалността на сайта, можете да свържете акаунта си с онлайн акаунти, които имате към доставчици на услуги трети страни (всеки такъв акаунт е „Акаунт на трета страна“), като: (1) предоставите данни за вход в акаунта си на трета страна информация; Вие чрез: Сайта; или (2) позволявайки ни достъп до акаунта на трета страна, както е разрешено от приложимите правила и условия, уреждащи използването на всеки акаунт на трета страна. Вие заявявате и гарантирате, че имате правото да ни разкриете информацията за вход в акаунта си на трета страна и/или да ни предоставите достъп до вашия акаунт на трета страна, без да нарушавате никое от правилата и условията, уреждащи използването ви. на Акаунта на трета страна и без да изисква от нас да плащаме каквито и да било такси или да спазваме каквито и да било ограничения за използване, наложени от доставчика на услуги трета страна на Акаунта на трета страна. Предоставяйки ни достъп до който и да е акаунт на трета страна, вие разбирате, че (1) можем да осъществяваме достъп, да предоставяме и съхраняваме (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранили във вашия акаунт на трета страна („Социална мрежа за съдържание“) в начин, който е достъпен на и чрез Сайта чрез вашия акаунт, включително без ограничение всякакви списъци с приятели, и (2) можем да изпращаме и получаваме от вашия акаунт допълнителна информация от трети страни, доколкото сте уведомени, когато свържете акаунта си с акаунта на трета страна. В зависимост от избраните от вас акаунти на трети страни и настройките за поверителност, които сте задали в такива акаунти на трети страни, информацията, разкриваща самоличността, която публикувате във вашите акаунти на трети страни, може да е достъпна във и чрез вашия акаунт на уебсайта. Моля, имайте предвид, че ако акаунт на трета страна или свързана услуга стане недостъпен или достъпът ни до този акаунт на трета страна бъде прекратен от доставчика на услуги трета страна, Съдържанието на социалната мрежа може повече да не е достъпно на и чрез Сайта. Ще имате възможност да деактивирате връзката между вашия акаунт на сайта и вашия акаунт на трета страна по всяко време. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ВАШАТА ВРЪЗКА С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ АКАУНТИ. ТРЕТИ СТРАНИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. С ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. Ние не полагаме усилия да преглеждаме съдържанието на социалните медии за каквато и да е цел, включително, но не само, точност, законосъобразност или ненарушение, и не носим отговорност за съдържанието на социалните медии. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да имаме достъп до свързаните с вас имейл адреси с акаунт на трета страна и вашия списък с контакти, съхранен на вашето мобилно устройство или таблет с единствената цел да идентифицирате и информирате за тези контакти, които са се регистрирали и да използвате сайта. Можете да деактивирате връзката между сайта и вашия акаунт на трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на вашия акаунт (ако е приложимо).


13. ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно предложенията на сайта или пазара („Изпращания“), които ни предоставяте, не са поверителни и ще станат наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителните права, включително всички права върху интелектуалната собственост, и имаме право на неограничено използване и разпространение на такива Приноси за всякакви правни, търговски или други цели, без потвърждение или обезщетение за Вас. С настоящото Вие се отказвате от всички морални права върху такива Приноси и гарантираме, че такива Приноси са оригинални за Вас или че имате право да изпращате такива Приноси.


14. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа (или вие можете да изпращате чрез офертите на Сайта или Marketplace) връзки към други уебсайтове („Уеб сайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, изображения, дизайн, музика, звуци, видеоклипове, информация , приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не се преглеждат, наблюдават или проверяват от нас за точност, пригодност или пълнота и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, достъпни чрез Сайта или трети страни. Съдържание, публикувано на, достъпно чрез или инсталиран от сайта, включително неговото съдържание, точност, обида, мнения, надеждност, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайт или съдържание на трета страна. Вашето включване, свързване или разрешение за използване или инсталиране на уебсайт или съдържание на трета страна не означава подкрепа или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до сайтове на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Условия за ползване вече не са регулаторни. Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от Сайта или във връзка с всяко приложение, използвано или инсталирано от Сайта. Всички покупки, направени чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат направени чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме отговорност във връзка с такива покупки, които са единствено между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на сайтове на трети страни, и ще ни обезщетите за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Вие също така ще ни обезщетите срещу всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени от вас във връзка със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трета страна или контакт с други уебсайтове. ще бъдат направени чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме отговорност във връзка с такива покупки, които са единствено между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на сайтове на трети страни, и ще ни обезщетите за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Вие също така ще ни обезщетите срещу всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени от вас във връзка със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трета страна или контакт с други уебсайтове. ще бъдат направени чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме отговорност във връзка с такива покупки, които са единствено между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на сайтове на трети страни, и ще ни обезщетите за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Вие също така ще ни обезщетите срещу всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени от вас във връзка със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трета страна или контакт с други уебсайтове. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на сайтове на трети страни, и ще ни обезщетите за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Вие също така ще ни обезщетите срещу всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени от вас във връзка със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трета страна или контакт с други уебсайтове. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на сайтове на трети страни, и ще ни обезщетите за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Вие също така ще ни обезщетите срещу всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени от вас във връзка със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трета страна или контакт с други уебсайтове.


15. Рекламни агенции

Ние позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на сайта, като реклами в страничната лента или рекламни банери. Ако сте рекламодател, вие поемате пълната отговорност за всички реклами, които поставяте на сайта, и за всички услуги, предоставяни на сайта, или продукти, продавани чрез такива реклами. Освен това, като рекламодател, вие гарантирате и заявявате, че имате всички права и пълномощия да поставяте реклами на сайта, включително без ограничение вашите права на интелектуална собственост, права за публичност и договорни права. Ние просто предоставяме място за поставяне на тези реклами и нямаме никакви други отношения с рекламодателите.


16. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всяко лице, което по наше усмотрение нарушава закона или тези Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (доколкото е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от него; (4) по наше усмотрение изключително и без ограничение, известие или отговорност,


17. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се грижим за поверителността и сигурността на вашите данни. Моля, вижте нашата политика за поверителност: https://obyavibg.com/privacy-policy/. Използвайки предложенията на сайта или пазара, вие се съгласявате да спазвате нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че уебсайтът и офертите на пазара се хостват в Германия. Ако получите достъп до Сайта или Пазарните предложения от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лична информация, които се различават от законите, приложими в Германия, тогава като продължите да използвате Сайта, вие прехвърляте данни за Германия и вие се съгласявате с прехвърлянето и обработката на вашите данни Германия.


18. НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, достъпен на или чрез сайта, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля, уведомете ни незабавно, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Известие“). Копие от вашето известие ще бъде изпратено до лицето, което е публикувало или изпратило материала, адресиран в известието. Моля, имайте предвид, че съгласно приложимото законодателство може да носите отговорност за щети, ако направите неправилни твърдения в Известие. Ето защо, ако не сте сигурни дали материал на или свързан към сайта нарушава вашите авторски права, първо трябва да обмислите да се свържете с адвокат.

19. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Условия за ползване ще останат в пълна сила и действие, докато използвате сайта. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПАЗАРА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IPАДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ. ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА НАРУШЕНИЕ НА ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИИ ИЛИ АНГАЖИМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЧАСТИЕ. КЪМ САЙТА И ПАЗАРНИТЕ ОФЕРТИ ИЛИ ВАШИЯ ФИРМЕН АКАУНТ Е ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ НАСТОЯЩЕСТВО, ПО НАШЕ ЕДИНСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ.

 

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под собственото си име, фалшиво или заето име или името на трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително без ограничение търсенето на гражданска, наказателна и съдебна защита.


20. ПРОМЕНИ И СРУШЕНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържание от сайта по всяко време и по каквато и да е причина, по наше усмотрение, без предизвестие. Ние обаче не сме задължени да актуализираме информация на нашия уебсайт. Ние също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме предложенията на Marketplace изцяло или частично без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на предложенията на сайта или пазара.

 

Не можем да гарантираме, че предложенията от сайта и пазара винаги ще бъдат налични. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка на сайта, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин модифицираме Предложенията на Сайта или Пазара по всяко време или по каквато и да е причина без предизвестие. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да осъществите достъп или да използвате сайта или предложенията на пазара по време на престой или прекъсване на сайта или предложенията на пазара.


21. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Украйна. да обявите и вие самите неотменимо се съгласявате, че съдилищата на Украйна ще имат изключителна юрисдикция за разрешаване на всеки спор, който може да възникне във връзка с тези условия.


22. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

неформални преговори

 

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързани с тези Условия за ползване (всеки „Спор“ и колективно „Спорове“), предявени от вас или нас (индивидуално „Страна“ и колективно „Страни“ ”), Страните се съгласяват първо да опитат да договорят всеки Спор (с изключение на Споровете, изрично посочени по-долу) най-малко тридесет (30) дни преди началото на арбитража. Такива неофициални преговори започват с писмено известие от едната страна до другата.

 

Обвързващ арбитраж

 

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с настоящото споразумение, включително всеки въпрос, свързан с неговото съществуване, валидност или прекратяване, ще бъде отнесен и окончателно разрешен от Съда за международен търговски арбитраж към Европейската арбитражна камара (Белгия, Брюксел, Avenue Луиз). , 146) съгласно Правилника на този ICAC, който в резултат на същото позоваване се счита за неразделна част от тази клауза. Броят на съдиите трябва да бъде нула (0). Седалището или регистрираният офис на арбитража е Киев, Украйна. Езикът на процедурата трябва да бъде украински. Правото, което урежда договора, е материалното право на Украйна.

 

ограничение

 

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до спора между страните поотделно. До максималната степен, разрешена от закона, (а) арбитражът не може да се комбинира с друго производство; (b) няма право или правомощие за арбитраж на който и да е Спор въз основа на колективен иск или за използване на процедури за колективен иск; и (в) няма право или правомощие какъвто и да е спор да бъде заведен в качеството на представител от името на широката общественост или друго лице.

 

Изключения от неформалните преговори и арбитража

 

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените неофициални преговори и обвързващи арбитражни разпоредби: (a) всеки спор, целящ налагане или защита или относно валидността на което и да е право на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в личния живот или неразрешено използване; и (в) всеки иск за съдебна забрана Ако тази разпоредба бъде установена за незаконна или неприложима, никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, произтичащ от онази част от тази разпоредба, която се счита за незаконна или неприложима, и такива от спора ще се решава от компетентен съд от съдилищата, изброени по юрисдикция.


23. КОРЕКЦИИ

На сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до офертите на пазара, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време без предизвестие.


24. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УЕБСАЙТЪТ И ПАЗАРНИТЕ ОФЕРТИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИП „НАЛИЧНОСТ“. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШИЯ САЙТ И УСЛУГИ ЩЕ Е НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ВАШАТА УПОТРЕБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ -НАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЙТО И ДА Е УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН КЪМ САЙТА, ​​И НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТ. МАТЕРИАЛИ, (2) ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, НИЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ НОСИМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС. И ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА, ДОСТАВЧИК НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. КАКТО ПРИ ВСЯКА ПОКУПКА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ИЛИ ВЪВ ВСЯКА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ВЗЕМЕТЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, АКО Е НЕОБХОДИМО.


25. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

НИТО НИЕ, ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ ЩЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС. ИЛИ ВСЯКА ТРЕТА СТРАНА ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, КОСВЕНИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПРИХОДИ, ДРУГИ ЗАГУБИ НА ПРИХОДИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ ПАЗАРА, ДОРИ И АКО ИМАМЕ УСЪВЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.


26. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни такси адвокатски хонорари и разходи, направени от трети страни поради или произтичащи от: (1) Вашите вноски; ( 2 ) използване на пазарни оферти; (3) нарушение на настоящите Условия за ползване; ( 4 ) всяко нарушение на вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Условия за ползване; ( 5 ) нарушение от ваша страна на права на трети страни, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всяко действие, което явно вреди на всеки друг потребител на сайта или предложенията на пазара, с които сте се свързали чрез сайта. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем нашата изключителна защита и контрол по всеки въпрос за което от вас се изисква да ни обезщетите и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша собствена сметка, при защитата ни от всякакви подобни искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, веднага щом разберем за това. да поемем нашата изключителна защита и контрол по всеки въпрос, за който от вас се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита по всякакви подобни искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, веднага щом разберем за това. да поемем нашата изключителна защита и контрол по всеки въпрос, за който от вас се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита по всякакви подобни искове. Ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, веднага щом разберем за това.


27. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще запазим определени данни, които предоставяте на сайта с цел управление на ефективността на пазарните оферти, както и данни, свързани с използването на пазарните оферти от ваша страна. Въпреки че редовно извършваме рутинни резервни копия на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате на или които са свързани с всяка дейност, в която участвате, използвайки предложенията на пазара. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всяко право на действие срещу нас, произтичащо от такава загуба или повреда на такива данни.

28. КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Сайта, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, СПОРАЗУМЕНИЯ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ И ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ СКЛЮЧЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото Вие се отказвате от всяко право или изискване съгласно закон, регламент, правило, наредба или друг закон във всяка юрисдикция, изискващ оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи,


29. РАЗНООБРАЗЕН

Настоящите Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Сайта или във връзка с Оферти на Marketplace, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, разрешена от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за загуби, щети, забавяне или повреда, причинени от причина извън нашия разумен контрол.Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на тези Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тогава тази разпоредба или част от нея ще се счита за отделима от настоящите Условия за ползване и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби. . . Между вас и нас не съществува съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение в резултат на тези Условия за ползване или използването от ваша страна на предложенията на пазара. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на тяхната формулировка. С настоящото Вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подписи на страните за спазване на тези Условия за ползване. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на изготвянето им. С това, Вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подпис от страна на страните за изпълнение на тези Условия за ползване. Вие се съгласявате, че тези Условия за ползване няма да се тълкуват срещу нас по силата на тяхната формулировка. С настоящото се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия за ползване и липсата на подписи на страните за спазване на тези Условия за ползване.


30. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За разрешаване на жалба относно предложенията на сайта или пазара или за получаване на допълнителна информация относно използването на сайта или предложенията на пазара, свържете се с нас на:

да обявя

Торино

Торино, Пиемонт 10120

Италия

info@obyavibg.com